Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Konsumentowi co do zasady przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Wyjątkiem jest zakup peruk oraz włosów naturalnych do zagęszczania, co reguluje art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię.

Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres

Kłobucka 23C/25 02-699 Warszawa

Reklamowany towar należy wysłać na adres Kłobucka 23C/25 02-699 Warszawa

W związku z wadą możesz żądać:

– wymiany rzeczy na wolną od wad,

– usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

– obniżeniu ceny,

– odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Reklamacji nie podlega:

– naturalne zużycie produktu

– uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji oraz wynikłe ze złego dopasowania rozmiaru

– uszkodzenia mechaniczne

Odpowiadamy za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację można zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

EASY HAIR Sp. z o.o. ul. Kłobucka 23C/25 Warszawa

adres e-mail: ……………………

Ja ………………………………………………………………. niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data odbioru ……………………

– Imię i nazwisko Konsumenta ……………………….

– Numer konta bankowego do zwrotu ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ……………………………………..

Zadzwoń do nas!
Jeśli masz pytania, sugestie lub chciałbyś/ałabyś umówić się na wizytę – kliknij ikonę poniżej!
easy hair czarne logo